Lärare


Erik Ferm

Jag är enhetschef för Allmän kurs och Lunnevads IT-samordnare, på Allmän kurs undervisar jag även i matematik. Jag tog min lärarexamen i matematik och religion från Linköpings universitet 2009 och har innan jag började på Lunnevads folkhögskola undervisat på högstadiet,…

Jonas Gullman

Jag undervisar i inriktningen Rock och pop samt matematik. Jag tog min lärarexamen på Musikhögskolan i Örebro och jobbade innan Lunnevad som lärare på estetiska programmet. På fritiden frilansar jag som basist i diverse sammanhang.

Sofia Cedvén

Jag har jobbat på Lunnevads folkhögskola sedan 2003 och hör till “antikviteterna” på Allmän kurs. I nuläget undervisar jag i religionskunskap, film och filosofi. Fem av mina studieår har jag ägnat åt religionsvetenskap, som blivit en stor passion för mig….

Camilla Dahlberg

Jag undervisar i svenska, film och religion. Det är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat och de finns med mig även på fritiden. Jag tillbringade många njutbara år på universitetet då jag studerade litteratur, svenska, tyska och religion. Till…

Malin Johansson

Efter flera års universitetsstudier i svenska språket, litteraturhistoria, svenska som andraspråk och historia valde jag att vidareutbilda mig till gymnasielärare. Jag har arbetat som gymnasielärare sedan 2009 med inriktning på Waldorfpedagogik och estetisk profil. Efter cirka sju år på gymnasiet…

Anna Victorsson

Jag har jobbat som lärare i snart 10 år och undervisar i engelska och samhällskunskap. Min lärarexamen tog jag vid Växjö universitet där jag pluggade i 5 år. Under åren som gått har jag läst några kurser som jag tycker…

Åse Wallberg

  Under åren 1993−96 utbildade jag mig på Danshögskolan och har efter det främst arbetat som danspedagog, men också som dansare och koreograf. Jag har även utbildat mig till folkhögskollärare på Linköpings universitet och pluggat Mattoxdidaktik på Luleå tekniska högskola….

Sophia Örnell

  Jag undervisar i en massa roliga ämnen på danslinjen och projektåret; modern och nutida dans, jazzdans, dansteori, produktion, improvisation och komposition, projekt och entreprenörskap samt yoga. Jag är utbildad på Dans-och Cirkushögskolan som danspedagog och läser just nu en…

Jessica Rezko

  Jag är utbildad dansare vid Balettakademien i Göteborg och Dans- och cirkushögskolan i Stockholm. Just nu läser jag in lärarbehörigheten genom VAL vid Linköpings Universitet för att bli legitimerad gymnasielärare i Dans. På Lunnevad har jag den underbara möjligheten…

Vincent Jonsson

Jag är utbildad på Dans och Koreografi-programmet på The Danish National School of Performing Arts (Den Danske Scenekunstskole) i Köpenhamn. På Lunnevad undervisar jag i modern och nutida dans, improvisation och komposition, alternativ träning, fysträning, dansteori och produktion. Arbetet med…

Filippa Rudström

Jag är utbildad på The Space i Skottland, Dans & Cirkushögskolan Stockholm, Åsa folkhögskola i Sköldinge och Diambra dance education i Stockholm. Jag har producerat fyra egna dansföreställningar i vilka jag agerat dansare, koreograf och konstnärlig ledare. Jag har även…

Pascal Behnan

Jag är utbildad i streetdance på Åsa folkhögskola i Sköldinge, Broadway Dance Center i New York och som sporttränare inom hiphop Steg 1 och 2 för Sveriges Dance League. Ni finner mig även som huvudlärare inom hiphop på dansakademin i…

Malin Jonsson

Jag är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolans danspedagogutbildning, samt danslinjen vid Lunnevads Folkhögskola och Kulturama. Jag undervisar främst i jazz på Lunnevads danslinje och projektåret. Jag arbetar även som danslärare vid Valla Folkhögskola, linjen scenkonst. I tillägg är jag utbildad…

Emma Egelstig

Föräldraledig Jag undervisar i streetdance på Lunnevads danslinjer samt håller i anatomi, skadeförebyggande träning, skadehantering samt en del av metodikkursen. Min utbildning har jag bland annat fått på den yrkesförberedande danslinjen på Danscenter i Stockholm och dansskolan The Edge i…

Annika Sjöblom

Annika är områdesansvarig på Konstlinjen. Hon är bildlärare, utbildad på Konstfack och undervisar i teckning. Vid sidan av lärarjobbet är hon också verksam som tecknare.

Caroline Färnström

Caroline är utbildad på Grafikskolan Forum i Malmö, Umeå Universitet och Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon undervisar i digital bild och konstorientering på Konstlinjen och håller även i undervisningen på Allmän linje med bildinriktning. Caroline är verksam som konstnär och…

Stina Hallgren

Stina har gått keramik och glas med påbyggnad inom skulptur på Konstfack och undervisar i skulptur och keramik. Hon är medlem i KIFIN (Konstnärernas Intresseförening i Norrköping) och verksam som konstnär.

Henry Hermansson

Henry är utbildad vid Nordiska Konstskolan i Karleby och undervisar i måleri och färglära. Utöver arbetet som lärare här på Lunnevads folkhögskola är han även verksam som konstnär.

Lars Hoffsten

Lars är utbildad på Konstakademien i Warszawa och undervisar i grafik, konstorientering och teckning. Han är verksam som konstnär och medlem i Grafiska Sällskapet.

Peter Sköld

Peter Sköld är utbildad vid bland annat Akademie der Bildenden Künste München, i Tyskland. Han gör regelbundna utställningar i gallerier och konsthallar i Sverige och Tyskland, och finns representerad i samlingar i Sverige och Europa. Peter Sköld har stor erfarenhet…

Leif Segerberg

Jag är enhetschef för Danslinjen, Konstlinjen och Musiklinjen, blev 1984 den första utbildade jazzpedagogen i Östergötland. Efter examen från Ingesunds musikhögskola i/e afro 1984, arbetade jag några år på Mjölby kulturskola och Motala musikpedagogiska linje. Sedan 1989 är jag fast…

Anna Bohm

Jag är områdesansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads musiklinje och är utbildad instrumental- och ensemblelärare, musikterapeut och orkestermusiker vid Ingesunds Musikhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningarna har jag arbetat som musiker, musikterapeut, instrumentallärare och lärarutbildare i musik. Här…

Per Eckerbom

Jag är områdesansvarig för jazz- och folkmusikinriktningen. Jag utbildade mig på Musikhögskolan 2000−2004 och har efter det arbetat som fiol- och folkmusiklärare, och även som utövande musiker i olika sammanhang – bland annat inom teatern. Jag trivs otroligt bra med…

Anders Ekman

Jag undervisar i ämnena musikaliskt hantverk, musik och samhälle och komposition på Musiklinjen. Dessutom leder jag linjens egen laptopensemble! Jag har studerat på Musikhögskolan i Örebro, först på musiklärarprogrammet och sedan komposition och musikvetenskap. Utöver mitt arbete på Lunnevad jobbar…

Christina Larsson

Jag är sångpedagog och undervisar i sång, kammarmusik och kör. Dessutom är jag filosofie doktor i musikvetenskap med didaktisk inriktning. Min av handling heter Att lära genom improvisation – en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning. Den finns att läsa på…

Mats Strand

Jag undervisar på violin och viola som huvudämne sedan 1995. Kammarmusik, dirigering och orkester tillhör också mina ämnen. Jag har studerat för Emil Kamilarov och Sven-Ole Svarfvar vid Stockholms musikpedagogiska institut och Örebro musikhögskola. Vid sidan av jobbet som lärare…

Magnus Svedberg

Jag studerade vid KMH i Stockholm 1994−1998, dessförinnan gick jag själv på Lunnevad! Jag undervisar i trombon och trumpet samt ämnen som bland annat jazzensemble, standardsensemble och rytmensemble. Utöver lärarjobbet spelar jag själv så mycket jag kan och hinner med….