Deltagar hälsoteam


Annika Lejonclou

Jag arbetar som kurator på skolan och undervisar även i psykologi på allmän linje. I botten är jag utbildad instrumental- och ensembleledare och har sedan läst vidare till musikterapeut och legitimerad psykoterapeut. Jag har varit deltagare på Lunnevads musiklinje för…

Anna Bohm

Jag är områdesansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads musiklinje och är utbildad instrumental- och ensemblelärare, musikterapeut och orkestermusiker vid Ingesunds Musikhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningarna har jag arbetat som musiker, musikterapeut, instrumentallärare och lärarutbildare i musik. Här…

Mia Gröndahl

Jag arbetar som internatpedagog på skolan. Det innebär främst att jag finns som stöd och hjälp till skolans internatelever, för att boendet på skolan ska fungera så bra som möjligt för enskilda deltagare och för att internaten ska fungera. Vid…

Johanna Lindström (föräldraledig)

Jag arbetar som kurator på skolan och undervisar även i psykologi på Allmän linje. I botten är jag utbildad beteendevetare och har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Jag finns på skolan alla vardagar, och du kan vända dig till mig…