Elevhälsa


Johanna Lindström

Jag arbetar som kurator på skolan och undervisar även i psykologi på Allmän linje. I botten är jag utbildad beteendevetare och har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Jag finns på skolan alla vardagar, och du kan vända dig till mig…

Anna Bohm

Jag är profilansvarig för klassisk inriktning på Lunnevads musiklinje och är utbildad instrumental- och ensemblelärare, musikterapeut och orkestermusiker vid Ingesunds Musikhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter utbildningarna har jag arbetat som musiker, musikterapeut, instrumentallärare och lärarutbildare i musik. Här…

Therese Ivarsson

Jag är Lunnevads husmor, konferens & Internatföreståndare. Som bakgrund har jag en gymnasieutbildning inom Hotell & restaurang från Dackeskolan i Mjölby, utbildning i ansvarsfull Alkoholservering, och en utbildning på Restaurangakademin i Stockholm – Ett bättre kök inom regional matkultur &…