Administration & administrativ chef


Jan Druidh

Förutom att som administrativ chef leda, samordna och utveckla den administrativa verksamheten på Lunnevad ingår det i mina uppgifter att vara ett aktivt bollplank för övriga chefer på Lunnevad. Jag ansvarar också för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö. Det…

Evalis Boodh

Jag sköter all elevadministration – från ansökan till intyg – och ansvarar även för diverse statistik till SCB, CSN med flera instanser. Fritiden ägnas åt barn och barnbarn, samt handarbete och trädgård i den mån tiden räcker till.

Marie Johansson

Jag ansvarar för vår reception, där jag hjälper elever, personal och externa gäster med diverse frågor. Ansvarar för många olika saker som exempelvis elevfakturering, en del ekonomiärenden, nycklar och låssystem. Även arkivering och diarieföring av ärenden ingår i mina uppgifter….

Maria Ljungblad

Jag jobbar med marknadsföring och skolans webb med mera. Är även ute på internatet och städar några dagar i veckan. Min lediga tid tillbringar jag i stallet.

Gill Mistrén Axelsson

Jag arbetar som administrativ assistent med bland annat löner och scheman och är sekreterare i skolans ledningsgrupp och samverkansgrupp. I min bakgrund finns utbildningar till socialpedagog och läkarsekreterare. Intressena är litteratur, film, natur och jag åker gärna på loppmarknader.