Administration


Lena Sahrblom

Som rektor har jag ett övergripande ansvar för verksamheten på Lunnevad. Det kan handla om att sätta nya mål för skolan och planera upp verksamhetsåret utifrån den budget vi har. Ha kontakterna till vår huvudman, Region Östergötland eller de vi…

Sara Boodh

Jag sköter all administration som rör deltagarna – från ansökan till intyg – samt ansvarar för rapportering av statistik till CSN, SCB med flera instanser. Fritiden spenderas med familjen där ett stort intresse är djur och natur.

Marie Johansson

Jag ansvarar för vår reception, där jag hjälper elever, personal och externa gäster med diverse frågor. Ansvarar för många olika saker som exempelvis elevfakturering, en del ekonomiärenden, nycklar och låssystem. Även arkivering och diarieföring av ärenden ingår i mina uppgifter….

Maria Ljungblad

Jag jobbar med marknadsföring och skolans webb med mera. Är även ute på internatet och städar några dagar i veckan. Min lediga tid tillbringar jag i stallet.