Grundläggande behörighet, intyg och kompetensvärde

Kursintyg
Om du fullföljt hel kurs med godkänd närvaro erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen.

Studieomdöme
Om du fullföljt full årskurs med godkänd närvaro på en allmän kurs, kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Omdömet är ett sammanfattande omdöme från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning.  Det som vägs in i bedömningen är:

 • kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • förmåga till bearbetning och överblick
 • ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • social förmåga

Folkhögskolans kompetensvärde

Behörighet för studier på gymnasienivå
Du som inte har fullständig grundskola kan gå en allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå.

Behörighet för högskolestudier
Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du gå Allmän kurs på folkhögskola (Behörighetsgivande kurs). Då kan du få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor.

Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på Lunnevads allmänna kurs.

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskolans allmänna kurs genomfört ett till tre års heltidsstudier.  Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet.

Den studerande ska dessutom ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1 

Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa enskilda ämnen.

Urval till högskolestudier

Studieomdöme
Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla behöriga sökande måste ett urval göras. Tillsammans med grundläggande behörighet kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp.

Högskoleprov
Studerande som genom folkhögskolesstudier fått grundläggande behörighet har dessutom alltid möjlighet att söka till högskoleutbildningar genom att delta i högskoleprovet.

För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på högskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Universitet och högskolerådet (UHR) https://www.uhr.se och från de enskilda universiteten och högskolorna.

För mer information kan du också läsa under denna länk www.folkhogskola.nu/behorigheter eller kontakta Folkhögskolornas informationstjänst, telefon: 08-796 00 50, eller via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 finlogo medtext vit rosa-ko