Inriktningar

Inriktningar

Bild
En inriktning för dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik samt konstorientering. Vi gör studiebesök på gallerier och museer och du får öva dig i att hänga en utställning. Efter att ha deltagit i denna inriktning har du möjlighet att söka till konstlinjen. Bilder

Livskunskap
Vi arbetar utifrån estetiska, kulturella och psykologiska perspektiv, både praktiskt och teoretiskt. "Att vara människa" är ett tema som genomsyrar undervisningen. Denna inriktning är för dig som är intresserad av människan och olika mänskliga processer och möten. Exempel på vad vi tidigare har gjort är: måleri, matlagning, friskvård, friluftsliv, besök på utställningar samt psykologi, relationer och omvärlden i olika övningar diskussioner . Bilder

Rock - pop
I denna inriktning får du möjlighet att fördjupa dina musikaliska kunskaper inom rock- och popmusik. Du utvecklas på ditt instrument genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. Du får även lära dig hur du jobbar effektivt med ditt band i replokalsmiljö, grundläggande musikteori samt rock- och pophistoria. Under läsåret kommer du att få möjlighet att prova på inspelning, både som ljudtekniker och musiker. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik där du förutom att öva på scenframträdande får en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert. Bilder

Film
Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av filmvetenskap och filmanalys. Du kommer att få diskutera, titta på och analysera film ur olika perspektiv och i olika genrer. Under läsåret kommer du även att få göra filminriktade studiebesök och möta gästföreläsare med specialkunskaper inom ämnet film. Under våren anordnar vi tillsammans en filmfestival på skolan.