Regler & rutiner


Drogpolicy

På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger – nolltolerans. Elever och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en bra arbets-/studiemiljö. En god arbetsmiljö skall vara fri från droger.

Skolans område och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från droger. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger. Vi eftersträvar alkoholfria arbetsveckor. Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder alkoholförbud.

Läs hela Drogpolicyn

Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola

På Lunnevad verkar vi för en bra arbetsmiljö för elever och personal och för ett trivsamt och tryggt boende för våra internatelever. Detta innebär att de lagar som finns i samhället också finns på skolan. Skolan har också några egna ordningsregler (nedan) som gäller för samtliga elever. I och med att du tackar ja till en plats på någon av våra utbildningar förbinder du dig att följa dessa regler. Om du av någon anledning väljer att inte göra det, så kan det innebära att du mister din utbildningsplats och internatboende (om aktuellt). Det är viktigt att du förstår vad skolans ordningsregler innebär.

Läs hela dokumentet Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola.

Lunnevads folkhögskola har behov av att behandla dina personuppgifter för att bedriva skolverksamhet och skolhälsovård. Personuppgifterna behandlas exempelvis i flera olika IT-system och register.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Lunnevads folkhögskola får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i skolans myndighetsutövning eller att skolan ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Läs hela dokumentet Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)