Ledighetsansökan


På Lunnevad förväntas du delta i all undervisning och alla aktiviteter under hela läsåret. Om du vid något tillfälle behöver vara ledig måste du fylla i blanketten “Anhållan om ledighet” och lämna till din områdesansvarig. Du får blanketten av din områdesansvarig eller skriver ut den här nedan.

Blankett – Anhållan om ledighet: