Kursintyg & behörighet


Kursintyg

Om du fullföljt en hel kurs med godkänd närvaro får du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen.

Studieomdöme

Om du fullföljt en årskurs med godkänd närvaro på Allmän kurs, kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Omdömet är ett sammanfattande omdöme från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • förmåga till bearbetning och överblick
 • ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • social förmåga

Folkhögskolans kompetensvärde

Behörighet för studier på gymnasienivå

Du som inte har fullständig grundskola kan gå en allmän kurs på folkhögskola och bli behörig för studier på gymnasienivå.

Behörighet för högskolestudier

Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du via allmän kurs på folkhögskola (behörighetsgivande kurs) få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor.

Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på Lunnevads Allmänna kurs.

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskolans allmänna kurs genomfört ett till tre års heltidsstudier. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet.

Den studerande ska dessutom ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3*
 • Engelska 5 och 6*
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa enskilda ämnen.

* För behörighet till yrkeshögskola räcker det med Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5.

Folkhögskolan intygar kunskaper som motsvarar gymnasieskolans ämnesplaner. Motsvarandebedömningen innebär att det finns utrymme att anpassa innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.

Vi intygar kunskapar som motsvarar gymnasieskolans ämnesplaner. Motsvarandebedömningen innebär att det finns ett utrymme att anpassa innehåll och arbetsformer efter deltagarna och folkhögskolans särart.

Länk till Skolverkets läroplaner 

För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på yrkeshögskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

Urval till högskolestudier

Studieomdöme

Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla behöriga sökande måste ett urval göras. Tillsammans med grundläggande behörighet kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör där en egen urvalsgrupp.

Högskoleprov

Studerande som genom folkhögskolesstudier fått grundläggande behörighet har dessutom alltid möjlighet att söka till högskoleutbildningar genom att delta i högskoleprovet.

För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på högskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Universitet och högskolerådet (UHR) och från de enskilda universiteten och högskolorna.

Mer information hittar du också under denna länk www.folkhogskola.nu/behorigheter eller kontakta Folkhögskolornas informationstjänst, telefon: 08-796 00 50, eller via e-post: info@folkbildning.nu