Kostnader


Läromedel

Studerande bekostar själva vissa av sina läromedel. Kostnaden kan variera beroende på vilken linje som studierna bedrivs på.

Studieresor

I samtliga kurser ingår en studieresa och/eller ett antal studiebesök. Vid din ekonomiska planering bör du räkna med en kostnad på 1.500−2.000 kr för detta beroende på linje och resmål.

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Exempel på gemensamma kostnader är: förmiddagsfika, studerandeförsäkring, tillgång till skolans buss vid studieresor, vissa basläromedel, tillgång till datorer, internetanslutning, förbrukningsmaterial (pappersservetter, plast- eller pappersmuggar, emballage, papper, sopsäckar och glödlampor mm). Därutöver täcks kostnader för förtäring i samband med gemensamma aktiviteter och avslutningar.

I förbrukningsavgiften ingår även avtalslicens för kopiering och ett begränsat antal datorutskrifter.

Kostnader för deltagare på internatet

Kostnaden på Lunnevad läsåret 2019−2020:

Bäckafall 2.550 kr/månad
Västangård 2.550 kr /månad
Östangård 2.550 kr /månad
Längan 2.550 kr /månad
Villan 2.550 kr /månad

Kostnader för internatdeltagare

Om man hyr rum på skolan betalar man även för måltiderna. Man kan inte bo och välja bort dessa. Vi serverar frukost, lunch och kvällsmat måndag−torsdag. Fredag serveras frukost och lunch.  Kostnad för kost per 4 veckor 2964 kr för internatdeltagare

Kostnader för externatdeltagare

OBS!
Från och med läsåret 2020-2021 införs obligatorisk lunch varje skoldag. Att samlas kring gemensamma måltider tycker vi är en så pass viktig del i den sociala samvaron på vår folkhögskola att ingen undantas från detta. Det är ett beslut som tagits av Regionfullmäktige.

Om du önskar övernatta på skolan vid något tillfälle kostar det 100 kr/natt. Vill du hyra sänglinne tillkommer 80 kr.

OBS! Vi tar endast emot kortbetalning och Swisch.