Behörighet och urval

Urval bedöms på din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Vi bedömer också dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen, samt din inställning till och engagemang för att gå på Konstlinjen.

För att vi ska kunna bedöma detta ingår inskickade arbetsprover, intervju och ett arbetsprov som utförs på Lunnevad folkhögskola. I första steget skickas arbetsprover in samtidigt som du gör din ansökan på Lunnevad folkhögskolas hemsida. Utifrån en bedömning av arbetsproverna kallas ett urval av de sökande till intervju och ett live arbetsprov på Lunnevad folkhögskola. I detta andra steg får du en möjlighet att diskutera dina arbetsprover och varför du söker utbildningen.

 

Arbetsprover skickas digitalt

Förutom att fylla i en ansökan på Lunnevad folkhögskolas hemsida, ska du skicka arbetsprover digitalt till ansokan.konst@lunnevad.se. Vid frågor kontakta områdesansvarig på Konstlinjen alice.fyles@lunnevad.se.

 

Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Du ska skicka in en (1) PDF-fil.

 

En (1) PDF-fil med max 10 verk döpt ”fornamn_efternamn_konstlinjen.pdf” som innehåller:

  • Maximalt nio (9 st.) konstnärliga och/eller designarbeten som t.ex. teckningar, målningar, skisser, fotografier, tredimensionella arbeten, collage, idéer. Arbetsproverna behöver inte bestå av färdiga verk, vi ser gärna att du skickar in skisser, idéer och utkast. Max tre (3st.) av dessa verk får vara digitala arbeten.
  • Maximalt en (1st.) originalteckning eller målning förställandes en smörgås placerad ovanpå en tallrik med en gaffel, ett glas och ett mjölkpaket placerat bredvid. Målningen eller teckningen ska ha genomförts genom att avbilda objekten från verkligheten och inte från ett fotografi. Arbetsprovet ska inte ha genomförts med hjälp av digitala verktyg.

Summering, detta ska du skicka in

Du ska skicka en (1) PDF-fil med max 10 verk, varav 1 verk måste vara smörgås-uppgiften. PDF filen ska vara döpt ”fornamn_efternamn_konstlinjen.pdf”.

Tekniska specifikationer

Bedömningsgruppen kommer att ta del av en projicerad bild av PDF-filen. För att vi ska kunna bedöma arbetsprover korrekt är det mycket viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF

Format på PDF-filerna: A4 (stående eller liggande).

PDF-filerna ska ej lösenordskyddas.

PDF-filen ska inte överstiga 20MB.