Alkohol- och drogpolicy

På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger – nolltolerans. Elever och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en bra arbets-/studiemiljö. En god arbetsmiljö skall vara fri från droger.
Skolans område och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från droger. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger.Vi eftersträvar alkoholfria arbetsveckor. Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder alkoholförbud.

Läs hela Alkohol- och drogpolicyn här.