Region Östergötlands interna miljöpris har delats ut sedan 2007 till verksamheter som har utmärkt sig som goda exempel inom miljöområdet. Bidragen ska avse en åtgärd eller ett projekt som innebär ett nytänkande och kan fungera som ett gott exempel och en inspirationskälla för andra verksamheter.

För Lunnevads folkhögskolas del var det andra gången som vi fick Miljöpriset, redan 2010 belönades vi för vårt miljöarbete.

Läs hela artikeln Tre delar på årets miljöpris på Region Östergötland